Klub 4 H istnieje w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków od 2000r.
Prowadzony jest przez trzech opiekunów - nauczyciela biologii
mgr Małgorzatę Czaplę, nauczyciela chemii mgr Annę Piwowar i nauczyciela fizyki mgr Ewę Mazurek.

HEAD - głowa pełna pomysłów,
HANDS - ręce gotowe do pracy,
HEART - serce wrażliwe na potrzeby innych,
HEALTH - działamy zgodnie z naturą, dbamy o zdrowie i stan środowiska naturalnego.